Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Nesiller arası toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve dezavantajlı grupların güçlenmesi için çalışıyoruz.

Savunuculuk

Toplumda cinsiyetlerinden dolayı eşitsizlik ve ayrımcılığa maruz kalan grupların haklarını savunuyoruz.

İzleme ve Değerlendirme

Ulusal politika ve stratejileri etkilemek için kanıta dayalı izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütüyoruz.

Faaliyetlerimiz

  • Toplumsal cinsiyete dayalı ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele
  • Hak temelli izleme ve savunuculuk
  • Dezavantajlı gruplar için savunuculuk
Picture6