Olağan Genel Kurul Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının “Cinnah Caddesi No:39/12 Çankaya/Ankara” adresinde, 05.09.2021 tarihinde, saat:13:00’de salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 12.09.2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğin internet sayfası, E-posta, SMS ve Whatsapp iletisi aracılığı ile üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem:

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması

2) Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşı ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

3)Başkanın açılış konuşması

4) Divan heyetinin seçilmesi

5) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması

6) Geçici Yönetim Kurulunun İbrası

7) Dernek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi

8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi

9) Kapanış