Prof. Dr. Yıldız Pekşen

21.04.1951 yılında Tokat ilinde doğan Dr. Yıldız Pekşen, 1975 tarihinde Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru olarak mezun oldu. 1976-1979 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitiminden sonra “Halk Sağlığı uzmanı” olan Dr. Pekşen 1994 yılında Profesörlük unvanını aldı. Türk Tabipler Birliği, Türk Diyabet Cemiyeti Samsun Şubesi, WHO (Dünya Sağlık Örgütü), ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü), FPI (Family Planning International), TÜRK–İŞ ve Sağlık Bakanlığı Verem Savaş Derneği üst danışma kurulu üyelik görevlerini yürüten ve Temmuz 2012 tarihinde İş Sağlığı ve Meslek hastalıkları Uzmanlığını alan Prof. Dr. Pekşen, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Samsun Valiliği İl Eğitim ve Gençlik Komisyonu Yürütme Kurulu ve “Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” üyeliği görevlerini yürüttü. Çalışma yaşamı boyunca çeşitli projelerde yer alan Prof. Dr. Pekşen, son olarak Avrupa Birliği desteği ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin (GKAS) Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi”, kısa adıyla SIHHAT Projesinde Takım Lideri olarak görev yaptı. Üreme Hakları ve Cinsel sağlık, epidemiyoloji, Anne ve Çocuk Sağlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Sağlığı, Göçmen Sağlığı ve Biyoistatistik alanında ulusal ve uluslararası çeşitli bilimsel araştırmaları bulunmaktadır.

Dr. Özlem Boztaş, PMP

Özlem Boztaş, lisans ve yüksek lisans derecelerini 2000 ve 2003 yıllarında Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı ve Tarih bölümlerinden aldı. Bilkent Üniversitesi’nde Amerikan Tarihi ve Medeniyet Tarihi dersleri verdi. Los Angeles Huntington Library bünyesinde araştırmalarda bulundu. Bilkent Üniversitesi Tarih bölümünde devam ettiği doktora çalışmasına 2008 yılında ara vererek toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamının artırılması ve kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi başta olmak üzere AB ve diğer uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen teknik destek projelerinde danışman ve proje yöneticisi olarak yer aldı. 2012 yılında akademiye geri dönerek Ankara Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları anabilim dalında feminist tarih alanında doktora tezini tamamladı. Özlem Boztaş, TED Üniversitesi bünyesinde Toplumsal Cinsiyet ve Kent dersini vermekte ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yönelik çeşitli sivil toplum projelerinde yer almaktadır. PMI Proje Yönetim Enstitüsü tarafından verilen PMP© (Project Management Professional) sertifikasına sahip proje yöneticisidir.

Zeynep Uygurer

Zeynep Uygurer, Ankara Üniversitesi’nden “Sosyoloji” alanında lisans, Anadolu Üniversitesi’nden “Medya ve İletişim” alanında önlisans dereceleri ile Amsterdam Üniversitesi’nden “Göç ve Etnik Çalışmalar” alanında yüksek lisans derelerine sahiptir. Proje yönetiminin ve uygulamalarının farklı aşamalarda 15 yıllık çalışma deneyimine sahiptir. AB projelerinin uygulanması, sosyal hizmet ve etkinlik yönetimi (seminerler, konferanslar ve proje etkinlikleri) konularında 15 yılı aşkın uzmanlık deneyimi bulunmaktadır. Uygurer, AB Görünürlük Kılavuzlarını uygulama ve AB iletişim stratejileri (belirlenmiş hedefler, faaliyetler, göstergeler, hedef gruplar, kaynaklar, bütçe ve raporlama) ve brifingler, yazılı materyaller, basın toplantıları hazırlama konularında deneyime sahiptir. Görsel-işitsel materyaller, web siteleri, posterler, kataloglar, kitapçıklar, broşürler, afişler ve çevrimiçi yayınlar gibi tanıtım malzemelerinin içerik, düzenleme, konsept tasarımı ve basımı konularında deneyimlidir. Uluslararası kuruluşlar ve kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversiteler, STK’lar ve medya ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Türkiye’deki en savunmasız gruplardan biri olan Romanlarla çalışma konusunda güçlü bir deneyime sahiptir. Ayrıca, Amsterdam Üniversitesi’nde mülteciler ve sığınmacılar hakkında çalışarak, Romanlar hakkında yüksek lisans tezini hazırlamıştır. Ardından UNHCR’deki deneyimi sırasında Türkiye’deki ve dünyadaki mülteciler hakkında deneyim kazanmıştır. Yaklaşık 5 yıldır hayvan hakları alanında savunuculuk çalışmalarını sürdürmektedir.

Av. Arb. Gözde Bolat

Selçuk üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2013 yılında mezun olmasının ardından Ankara Barosu’nda 2014 yılında başladığı avukatlığa 2016 yılından bu yana kendi ofisinde devam etmektedir. Aynı zamanda arabuluculuk da yapan Gözde Bolat, kurumsal ve bireysel hukuki danışmanlık hizmetleri dışında, çeşitli toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesine yönelik projelerde hukuk danışmanı olarak görev almaya devam etmektedir.

Beyhan Yeni

Kadın Çalışmaları alanında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kadın Çalışmaları ABD dan mezun oldu. “Kadın Hakları Bağlamında İslamiyet ve Feminizmin Gerilimli İlişkisinde İslami Feminizm Açısından Uzman Görüşleri” ve “Eğitim Yönetiminde Kadın Yöneticileri Güçlendirme Polditikaları, Türkiye Örneği” konularında çalışmalar yaptı. Başkent Üniversitesi onaylı “İlişki ve Evlilik Danışmanlığı Eğitimi” ile İlişki İletişimi ve Pozitif Psikoterapi bağlamında proje çalışmaları devam etmektedir.

Gözde Koçak

TED Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Lisans Bölümünden 2021 yılında mezun olarak psikolog olmaya hak kazanmıştır. Üniversite yılları içerisinde staj ve gönüllülükleri bulunmaktadır. TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi’nde ilk stajını tamamlamıştır. TMS Clinic isimli psikiyatri merkezinde ve Psikodrama Enstitüsünde süpervizyon eşliğinde yapılmış stajları bulunmaktadır. TEDÜ Logos Topluluğunda gönüllü olmuş ve “Yaşayan Kütüphane” etkinliğinde görev almıştır. Güncel olarak TEDUCOPeS gönüllüsüdür. Ağustos 2021’den beri Eşit Nesiller Derneğinde Proje Sorumlusu olarak görev almaktadır.