Eşit Nesiller için…

Biz, her alanda eşit hakları savunan hukukçular ve akademisyenlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Cinsiyet temelli eşitsizliklerle ve şiddetle mücadele için hak savunuculuğu, farkındalık kampanyaları, eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu yolda kapsayıcı, sürdürülebilir, diyaloga dayalı ve dönüştürücü politikalar oluşturulması için veri izleme ve değerlendirme, eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütüyoruz.

Ortak sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmek,

Ulusal strateji ve politikalara etki etmek,

Toplumdaki cinsiyet temelli eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için değişimin öncüsü olmak,

Gelecek nesiller için daha eşitlikçi bir dünyaya katkıda bulunmak için

Misyonumuz

Cinsiyet temelli eşitsizliklerle mücadele için toplumun geneli ve karar alıcılara yönelik savunuculuk, eğitim, araştırma faaliyetleri ve sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek.

Vizyonumuz

Gelecek nesillerin şiddetten uzak, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplumda yaşamaları için cinsiyet eşitsizliklerine ilişkin bilgi ve farkındalık düzeyini artırarak gereken toplumsal değişimi yaratmak ve ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesini ve uygulanmasını desteklemek.

İlkelerimiz

Toplumsal cinsiyet eşitliği
Şiddet ve ayrımcılık karşıtı
Demokratik katılım
Şeffaflık
Diyaloga dayalı
Hukukun üstünlüğü