ab_logo

Şiddetin İzleri

Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi

CEİD/HP/2021/46

Şiddetin İzleri Projesi

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) hibe programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Şiddetin İzleri Projesi, 16 Ağustos 2021- 16 Ağustos 2022 tarihleri arasında 12 ay süreyle uygulanacaktır. Eşit Nesiller Derneği ve Ankara Barosu tarafından ortaklaşa yürütülen projenin genel amacı, Türkiye’de cinsiyet eşitliği ve katılımcı demokrasiye daha etkin bir şekilde ulaşmak için hak temelli toplumsal cinsiyet eşitliği alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesidir.

proje_logo

Hedefimiz;

Şiddetin İzleri Projesi ile;

 • Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmasına ilişkin izleme kapasitesinin artırılması;
 • paydaşların savunuculuk kapasitesinin artırılması, ve
 • şiddetle mücadelede hukuki destek mekanizmalarına ilişkin farkındalığın artırılması yoluyla şiddetle etkin mücadeleye katkıda bulunmak hedeflenmektedir.

Şiddetin İzleri Projesi ile Ulaşmak İstediğimiz Sonuçlar;

 • Şiddetle etkin mücadele için 6284 sayılı kanunun etkili uygulanmasına yönelik farkındalık artırılacak ve bilgi eksikleri giderilecektir.
 • Ankara Barosu ve Gelincik Merkezinin veri izleme ve savunuculuk kapasitesi geliştirilerek veri izlemenin sürdürülebilir olması sağlanacaktır.
 • Şiddetle mücadele mekanizmalarına ilişkin paydaş çalıştayları düzenlenerek sorun alanları tespit edilecek ve uygulamaya yönelik olumlu değişiklikler yaratılacaktır.
 • Şiddet mağduru kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılarak hukuki mekanizmalardaki deneyimlerinin şiddet gören diğer kadınlara ışık tutması sağlanacaktır.

Faaliyetlerimiz

Şiddetin İzleri Projesi kapsamında; ulusal ve uluslararası düzeyde kurum ve kuruluş temsilcileri, Ankara Barosu üst düzey temsilcileri, Gelincik Merkezi çalışanları, ŞÖNİM, polis ve jandarma temsilcileri, hâkim ve savcılar, ilgili STK temsilcileri, belediye sığınma evlerinden temsilciler ve akademisyenler ve ilgili bakanlıklardan temsilcileri hedef alan bir dizi faaliyet düzenlenecektir;

 • Gösterge temelli veri izleme ve değerlendirme eğitimi
 • Savunuculuk eğitimi
 • Yerel ve ulusal paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon çalıştayı
 • Şiddetle mücadelede hukuki mekanizmalara ilişkin Farkındalık Artırma faaliyetleri

6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleşen, projemizin sonuçlarını ve çıktılarını paylaştığımız Şiddetin İzleri Projesi Kapanış Etkinliğini izlemek için tıklayınız…