Yayınlarımız

Kadına Yönelik Şiddet Raporu

Data Evaluation Report

Proje Broşürü

Gelincik Merkezine Yönelik Veri Toplama ve Değerlendirme Modeli ve Strateji Önerisi

Savunuculuk Stratejisi ve Yol Haritasının Hazırlanması Faaliyeti

Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi Raporu

İletişim Stratejisi ve Planı

Kadına Yönelik ve Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede İdari Verilerin Toplanması