Öncü Kadınlar Farkındalık Projesi (Mart 2021- devam ediyor)

ürkiye’den ve dünyadan sanat, edebiyat, bilim, spor, matematik, mühendislik ve mimarlık gibi birçok alanda öncü olmuş kadınları bu proje ile halka duyurmayı ve kız çocuklarının meslek seçiminde geleneksel olmayan mesleklere yönlendirilmesi için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda hazırlanan kısa bilgilendirme afişleri sosyal medya kanallarımız üzerinden dijital olarak yaygınlaştırılmaktadır.