Şiddetin İzleri Kapanış Toplantısı Ankara’da Gerçekleşti

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, CEİD İzler Hibe Programı altında, Ankara Barosu ile ortaklaşa yürüttüğümüz “Şiddetin İzleri” Projemizin kapanış etkinliğini 6 Temmuz 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdik.

Toplantımızın açılış konuşmaları; Projemizin Takım Lideri Sayın Prof. Dr. Yıldız Pekşen, CEİD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr.  Gülay Toksöz, Ankara Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Sayın Av. Feyza Çerçioğlu, Ankara Barosu Başkanı Sayın Av. Mehmet Eren Turan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Av. Ramiz Erinç Sağkan tarafından gerçekleştirildi.

Proje kapsamında elde edilen çıktılar ve yürütülen faaliyetlerin sonuçlarının paylaşıldığı sunumun ardından katılımcıların görüş ve önerileri alınarak soruları yanıtlandı.

Etkinliğin tüm kaydını Ankara Barosu YouTube hesabından izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=_kKkzpbAPl0

Veri iyileştirir diyerek çıktığımız Şiddetin İzleri yolculuğumuzda Projemize katkı veren, bizlerle olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şiddetsiz bir yaşam dileğiyle.

Şiddetle Mücadelede İş Birliği ve Koordinasyon Çalıştayı Gerçekleşti

Eşit Nesiller Derneği’nin CEİD İzler Projesi kapsamında aldığı hibe desteğiyle Ankara Barosu ile birlikte yürütmekte olduğu “Şiddetin İzleri: Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadelede Hukuki Verilerin İzlenmesi için Kapasite Artırma Projesi” çerçevesinde 15 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi “İş Birliği ve Koordinasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi. Türkiye genelinden çeşitli barolar, sivil toplum örgütleri, şiddet önleme ve izleme merkezleri (ŞÖNİM), üniversitelerin araştırma merkezleri ve belediyelerden 70 kişinin katılım sağladığı “İş Birliği ve Koordinasyon” Çalıştayı, proje tanıtımı ve çalışma grupları olmak üzere iki oturumda gerçekleştirildi.

Çalıştayın öğleden sonraki oturumunda katılımcılar; Mevzuat Grubu, İş Birliği ve Koordinasyon Grubu ve Veri Grubu olmak üzere 3 gruba ayrıldı, grup çalışması önceden yapılandırılarak her grup için tartışılacak odak sorular belirlendi. Gruplar belirlenen tartışma alanlarında moderatör eşliğinde tartıştılar. Daha sonra tüm katılımcılar bir araya gelerek tartışılan konuları özetledi.

İş Birliği ve Koordinasyon Çalıştayı, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair önemli konuların tartışılması, alanda faaliyet gösteren çeşitli kurum ve kuruluşların deneyimlerini paylaşıp birbiri ile etkileşimde bulunmasına olanak sağladı. Çalıştay, ayrıca, veri toplamaya ve verilerin niteliğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara ciddi bir ihtiyaç olduğunu; standart veri toplanmasına yönelik çalışmaların hız kazanması gerektiğini; sorunun çok boyutlu yapısının, çeşitli alanlarda hizmet sunumu ve iş birliğini gerekli kıldığını; toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinin tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sahiplenilmesi için zihniyet değişikliği ve kapsamlı ulusal politikalara ihtiyaç olduğunu; etkileşim ve deneyim paylaşımının katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandığını ve bu bağlamda gerçekleştirilecek çalışmaların son derece faydalı olduğunu gösterdi.